Forumregler

Dessa regler har ställts upp för att klargöra forumanvändarnas ansvar här hos OA Forum. De måste följas av alla för att forumet ska bli en trevlig och givande plats för alla att vistas på.

 1. Rasism och diskriminering

  1. Rasistiska eller homofobiska inlägg är förbjudet. #
 2. Hot

  1. Inga hot mot någon i inlägg/kommentarer. #
 3. Sexuella trakasserier

  1. Sexuella trakasserier är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att posta avklädda bilder på forumet. Ämnen som berör sex får diskuteras på ett städat sätt i sammanhang där det är befogat (t.ex. recensioner av böcker eller filmer med sexuella inslag). Huvudregeln är annars att det på forumet inte är tillåtet med inlägg med sexuell innebörd om det inte är klart befogat av dylik anledning. I avdelningen Kärlek är det tillåtet att nämna sexuella preferenser för att lättare kunna få en tänkt sexuell relation och i avdelningen "Sex & Relationer" är det tillåtet att teoretiskt diskutera detta ämne utifrån egna erfarenheter och autistiskt funktionssätt. Men inte heller i dessa avdelningar får inlägg skrivas på ett sådant sätt att de kränker någons integritet. Skvaller om andras sexualitet är inte tillåtet. #
 4. Språk

  1. Vi skriver helst på svenska men engelska kan accepteras. #
 5. Attityder

  1. Var trevliga mot varandra. #
 6. Varningar och uteslutning

  1. Regelbrott leder till varning vid lättare misstag, men vid grövre regelbrott leder det till omedelbar uteslutning från forumet. #
 7. Forum för autister

  1. Det är ett krav att man har autismspektrumdiagnos eller är självdiagnosticerad. Huvudsaken att man känner sig som autist för att få vara med i detta forum. #
 8. Vänner & Kärlek

  1. Presentation

   1. För att få använda forumet "Vänner & Kärlek" för att t ex lägga ut en kontaktannons eller kommentera någon annans inlägg, måste det finnas en godkänd beskrivning i forumet "Presentation". #
  2. Tydlighet

   1. I forumet är vi tydliga med om vi söker vänner eller kärlek och på vilket vis och det måste respekteras av alla! #
  3. Dating

   1. Större delen av OA-forumet ska inte användas som en datingsite. Det finns en särskild forumsavdelning för "Vänner & Kärlek". Till er som söker en date eller livspartner, håll detta sökande i den särskilda avdelningen "Kärlek". Det är inte tillåtet i andra delar av forumet. OA-forumet är till för alla autister, och vi har olika behov och intressen. Det finns både många som söker kärlek och många som inte vill bli föremål för andras sökande efter kärlek och båda dessa grupper ska kunna trivas på OA-forumet. #