Forumregler

Dessa regler har ställts upp för att klargöra forumanvändarnas ansvar här hos OA Forum. De måste följas av alla för att forumet ska bli en trevlig och givande plats för alla att vistas på.

 1. Attityder

  1. Var trevliga och schyssta mot varandra. #
  2. En trevlig attityd innebär att på ett moget sätt respektera varandra. En mogen attityd innebär att förstå att utifrån våra unika erfarenheter, har vi alla olika kunskaper om hur det sociala samspelet, relationer eller sökandet efter relationer borde hanteras.

   Därför ber vi er att i första hand, ta hänsyn till olika beteenden på ett icke dömande sätt. Vem ska förklara för den som inte vet, om inte den som har kunskaperna och erfarenheterna?

   Vi autister ska väl föregå med gott exempel, i kontrast till hur många av oss blir behandlade i samhället?

   När NT-personer gör och säger saker som vi inte förstår eller tolkar fel, så dömer de ofta ut oss, i stället för att på ett juste sätt vara tydligare med vad de menar. Så låt oss bemöta andra så som vi vill att världen ska fungera - utan fördomar. #
 2. Forum för autister

  1. Det här forumet är enbart för personer som har fått diagnosen autism, tror sig kunna få eller i övrigt identifierar sig som autister. #
 3. Internt forum

  1. Medlemskap

   1. Det interna forumet kräver medlemskap i OA. Det kostar bara 125 kr per år och du kan bli medlem här: https://www.aspergare.org/bli-medlem. #
  2. Behörighet till det privata forumet

   1. Använd samma e-postadress som föreningen har i sitt medlemsregister, vid registrering på det här forumet. Då kan vi uppdatera din medlemstatus och ge dig behörighet till vårt privata forum för medlemmar OA, utan några fler steg från din sida. Om det skulle dröja eller om du har valt att använda en annan e-postadress, kontaktar du administratörer på webadmin@aspergare.org för att få åtkomst till det interna forumet. #
  3. Avdelningen "Hitta vänner och skapa relationer"

   1. I vårt privata forum får du tillgång till avdelningen ” Hitta vänner och skapa relationer”, ett särskilt forum för att söka relationer med andra medlemmar som delar dina intressen och värderingar.

    Vi har valt att ersätta forumet ”Kärlek & Vänner” med ”Hitta vänner och skapa relationer” och i stället lägga det i det interna forumet. Därmed är det utan insyn från allmänheten. Detta för att det ska kännas tryggare för oss autister att våga vara oss själva, tillsammans med likasinnade.

    Presentation
    Börja gärna med att skriva en presentation i avdelning "Presentation". Den här avdelningen är heller ingen dejtingzon, även om det här kan framkomma att trådskaparen söker en livspartner, som en del i den personliga presentationen. Om personen aktivt vill söka efter en livspartner, kan personen skriva det i rätt forum och hänvisa till sin presentation.

    Tydlighet
    I forumet är vi tydliga med om vi söker vänner eller kärlek och på vilket vis och det måste respekteras av alla! Därför har vi två separata avdelningar, en för kärlek och en för vänner, där all form av uppvaktning relaterat till dejting och sex, är förbjudet i den sistnämnda.

    Hur gör man då, om man söker både vänner och kärlekspartner eller om man i första hand söker vänner, som eventuellt skulle kunna leda till något mer i framtiden? Då kan man skriva i båda avdelningarna.

    Dating
    Större delen av OA-forumet ska inte användas som en dejtingsite. Till er som söker en date eller livspartner, håll detta sökande i den särskilda avdelningen "Kärlek" som ligger under "Hitta vänner och skapa relationer".

    OA-forumet är till för alla autister, och vi har olika behov och intressen. Det finns många som söker kärlek och många som inte vill bli föremål för andras sökande efter kärlek och båda dessa grupper ska kunna trivas på OA-forumet. #
 4. Språk

  1. Vi skriver helst på svenska men engelska kan accepteras. #
 5. Diskriminering, hot och trakasserier

  1. Sexuella trakasserier är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att posta avklädda bilder på forumet. Ämnen som berör sex får diskuteras på ett städat sätt i sammanhang där det är befogat (t.ex. recensioner av böcker eller filmer med sexuella inslag). Huvudregeln är annars att det på forumet inte är tillåtet med inlägg med sexuell innebörd om det inte är klart befogat av dylik anledning. I avdelningen "Sociala kontakter & Relationer" är det tillåtet att teoretiskt diskutera detta ämne utifrån egna erfarenheter och autistiskt funktionssätt. Men inte heller i dessa avdelningar får inlägg skrivas på ett sådant sätt att de kränker någons integritet. Skvaller om andras sexualitet är inte tillåtet. #
  2. Rasistiska eller homofobiska inlägg är förbjudet. #
  3. Inga hot mot någon i inlägg/kommentarer. #
 6. Varningar och uteslutning

  1. Regelbrott leder till varning vid lättare misstag, men vid grövre regelbrott leder det till omedelbar uteslutning från forumet. #